Schrijf je in voor de nieuwsbrief!
  • E-mailadres
 
 
 

Visie

 

In het Energie Collectief in de gemeente Loon op Zand werken inwoners en ondernemers samen om de energievoorziening in onze gemeente duurzaam en betaalbaar te houden en zelfvoorzienend te zijn. Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt zoveel mogelijk teruggedrongen en vervangen door inzet van duurzame energiebronnen en besparing van energie. Daarmee worden we ook minder afhankelijk van de grote energiebedrijven.

Samen met elkaar aan de slag voor een duurzame samenleving; een samenleving met goed perspectief voor huidige en toekomstige inwoners en ondernemers. Samen met en voor elkaar; voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen en voor onszelf.

Inwoners en ondernemers uit onze woonkernen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer werken samen aan idee├źn en plannen om de doelen te bereiken. Samenwerking bij de uitvoering voor de beste resultaten. Samenwerken met lokale en regionale bedrijven. Dat is goed voor de plaatselijke werkgelegenheid en de lokale en regionale economie.

Deze visie werken we samen uit aan de hand van de Energie Driehoek; de Trias Energetica. De Energie Driehoek leert ons hoe wij deze visie (duurzaam, betaalbaar en onafhankelijk) kunnen bereiken via een drietal stappen:

  1. beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld isoleren van daken en gevels, gebruik van energie zuinige apparaten, lampen en machines/gereedschappen,
  2. zelf energie opwekken uit duurzame bronnen zoals zon en wind; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of zonnepanelen
  3. voor resterende energiebehoefte gebruik maken van duurzame bronnen zoals duurzaam opgewekte (echte) groene stroom en bijvoorbeeld verwarming en koeling met warmte/koude opslag (warmtepomp).

Onder de tabs Doelstelling, Projecten en Werkgroepen werken we de stappen van de Trias Energetica nader uit.

Visie | ECLoZ

 

Interesse?


Neem dan contact
met ons op

  • Naam
  • E-mail
  • Bericht