Schrijf je in voor de nieuwsbrief!
  • E-mailadres
 
 
 

Werkgroepen

 

Eigen energieopwekking

Al meer dan honderd jaar zijn we er vertrouwd mee. De energie komt via de meterkast je huis of bedrijfsgebouw binnen via een leiding of kabel. Lekker makkelijk; geen gesjouw. En de leveranciers die eerst nog in je dorp, regio of stad gevestigd was, is overgenomen en is nu soms in buitenlandse handen. Elektriciteit wordt veelal opgewekt in mega grote kolencentrales of met behulp van kernenergie, zoals in België en Frankrijk. En de stroomnetten zijn tussen de landen gekoppeld.
Hoe kunnen we dit samen duurzamer en weer van ons maken ? Hiervoor bestaan gelukkig inmiddels goede mogelijkheden. Voor warmwater kennen we de zonneboiler. Met enkele panelen op het dak en een boiler op zolder kun je op een duurzame wijze lekker douchen of baden. Elektriciteit opwekken kan met een aantal zonnepanelen op het dak. Op zonnige dagen zie je de (oude) analoge meter lekker teruglopen en op de “slimme” meter loopt het 2e telwerk (van teruglevering) mooi op. Wind en waterkracht vereisen (nog) grote (en hoge) installaties, terwijl “de buren” niet op windmolens zitten te wachten. Aardwarmtepompen – met warmte en koude opslag – is relatief duur in aanschaf. Zonnepanelen en zonneboiler liggen voor veel huishoudens binnen handbereik en leveren een goede bijdrage aan de verduurzaming van onze samenleving.

Binnen ECLoZ is een werkgroep speciaal actief met eigen opwekking. De werkgroep onderzoekt mogelijkheden, overlegt met specialisten en aanbieders en stelt criteria op. ECLoZ doet het aanbod aan de deelnemers.
De werkgroep bestaat uit Frits Dansen (bestuur), Jeffrey Haans, Jan Vromans en Pim Wermenbol. Deze werkgroep heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een voorstel voor zonnepanelen oftewel photovoltaïsche panelen (PV-panelen) op individuele daken. Op termijn kunnen ook kleinschalige windmolens voor particuliere toepassing en kleine biomassa centrales zoals palletkachels aan bod komen.

In de afgelopen jaren zagen we de trend in de markt dat er steeds meer zonnepanelen met grotere capaciteit verschenen, maar ook veel exemplaren van een bedenkelijke kwaliteit. Door de concurrentie stonden prijzen onder druk waardoor een PV-installatie sneller is terug te verdienen. Nu weer een beweging zichtbaar dat kwaliteitspanelen licht in prijs gaan stijgen. Afhankelijk van het soort paneel en de technische installatie zijn met PV-panelen terugverdientijden van 6-8 jaar te behalen, terwijl de levensduur gegarandeerd wordt tot 25 à 30 jaar. Zonnepanelen vormen hierdoor een steeds meer vertrouwde verschijning op de daken van woningen en andere gebouwen.

Zonnepanelen kunnen stroom leveren die direct verbruikt kan worden of, als er teveel geproduceerd wordt om direct zelf te benutten, kan worden teruggeleverd aan de energieleverancier. Veelal is teruglevering mogelijk tot 10.000 KWh per jaar waarbij, vermits men meer afneemt dan zelf produceert, tegen hetzelfde tarief wordt gesaldeerd. Bij de meeste particuliere huishoudens ligt het elektriciteitsverbruik tussen 2500 en 5000 KWh per jaar. Vertaald naar productie met eigen PV-panelen komt dit op ongeveer 10 tot 20 panelen per woning.

Om PV-panelen te kunnen plaatsen is een plat of hellend dakvlak nodig dat bij voorkeur op het zuiden georiënteerd ligt en geen last heeft van schaduwvorming van bomen of andere gebouwen. Om te zien of uw dak geschikt is kunt u de zonnescan doen op www.zonnescanbrabant.nl. Uiteraard kan de installateur u ook adviseren. De PV-panelen plaatsen op een particuliere woning en de installatie aansluiten op het elektriciteitsnet is meestal in één dag gebeurd. De netbeheerder eist echter wel dat de aansluiting gemaakt wordt door een erkend installateur.

Aan een PV-installatie is weinig onderhoud nodig, het 1 à 2 x per jaar schoonmaken van de panelen is vaak genoeg voor een goede opbrengst. De bij de installatie behorende omvormers (om gelijkstroom om te zetten in wisselstroom) worden minimaal voor 10 jaar gegarandeerd. De werkingsduur is veel langer en mocht de omvormer versleten zijn dan kan deze of het kapotte onderdeel daarin, worden vervangen. De daarbij behorende kosten zijn meestal meegenomen in de zogenoemde terugverdienmodellen. Er zijn verschillende typen omvormers op de markt. Installateurs geven voorlichting.

Ook particulieren kunnen de op de factuur voor levering en installatie betaalde BTW van de fiscus terug krijgen. Dit drukt de investeringskosten en verkort de terugverdientijd. Leuk is het om de eigen elektriciteitsproductie te volgen. Tegenwoordig zijn alle installaties voorzien van mogelijkheden om de prestaties af te lezen op de computer (PC of laptop) of via een app op tablet of mobiele telefoon.
PV-panelen op het dak en welbewust gedrag in stroomgebruik kunnen een aardige besparing betekenen op de woonlasten van een particulier gezin of vestigingslasten van een bedrijf.

De werkgroep volgt de ontwikkelingen binnen de windenergie op de voet. Op dit moment zijn de mogelijkheden voor eigen opwekking door particulieren nog uiterst beperkt. Zodra zich reële mogelijkheden voordoen toetst ECLoZ deze om te bezien of een goed voorstel kan worden gedaan.

Eigen energieopwekking | ECLoZ

Eigen energieopwekking | ECLoZ

 

Interesse?


Neem dan contact
met ons op

  • Naam
  • E-mail
  • Bericht